20.05.2020

WÓJT GMINY OSIECZNICA OGŁASZA I PRZETARG USTNY OGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Osieczów...

Osiecznica, dnia 19 maja 2020r.

OGŁOSZENIE

           Na podstawie art. 37 ust.1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.z 2020r., poz. 95 ) i § 1 i § 15 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014r., poz. 1490)

WÓJT GMINY OSIECZNICA

OGŁASZA I   PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Osieczów

Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości nr:388/14 i 808 bezpośrednio przyległych do działki nr 388/24.

Przedmiotem przetargu jest działka nr 388/24 o pow. 0,0324 ha stanowiąca własność gminy Osiecznica dla której prowadzona jest księga wieczysta nr JG1B/00014767/5. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy położona jest w terenie użytków rolnych w obszarze natura 2000.

Przedmiotowa działka położona w peryferyjnej części wsi Osieczów, przy drodze
o nawierzchni gruntowej, w niedalekiej odległości od drogi asfaltowej, w strefie uzbrojenia
w sieć wodną, kanalizacyjną i energetyczną. W ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowana jako tereny komunikacyjne (dr). Kształt działki nieregularny. W sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej, oraz tereny rolne i leśne. Ze względu na kształt położenie a także małą powierzchnię, działka nie nadaje się do samodzielnego zagospodarowania, może jedynie powiększyć powierzchnię działek sąsiednich. Z uwagi na ograniczoną możliwość zagospodarowania nieruchomości w przetargu mogą wziąć udział jedynie właściciele nieruchomości przyległych oznaczonych numerami: 388/14 i 808.

Nieruchomość wolna od wszelkich obciążeń cywilno-prawnych.

Cena wywoławcza wynosi: 2.600,00 zł netto /słownie : dwa tysiące sześćset złotych.

Wysokość wadium wynosi- 260,00 zł netto / słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych.

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.                              

Przetarg odbędzie się dnia 30 czerwca 2020 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy
w Osiecznicy przy ul. Lubańskiej 43 w pok. nr 14. Wadium do przetargu należy wpłacić na konto   Gminy Osiecznica Nr 47 1020 2137 0000 9202 0108 8178 PKO BP O/Bolesławiec w terminie do dnia 26 czerwca 2020r.(data wpływu środków na rachunek sprzedawcy).
W dowodzie wpłaty wadium należy zaznaczyć przedmiot przetargu (nr działki, dane nabywcy). Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy kupna-sprzedaży wadium przepada na rzecz sprzedającego.

W przypadku niewygrania przetargu wadium zwraca się w terminie 3 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Ustala się termin zgłaszania uczestnictwa w przetargu do 26 grudnia 2020 r. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w siedzibie Urzędu Gminy oraz umieszczona na stronie internetowej urzędu w dniu 29 czerwca 2020r.
Osoby które nie dopełnią tego obowiązku i nie zakwalifikują się do wzięcia udziału
w przetargu, nie będą mogły uczestniczyć w przetargu.

       Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Osiecznicy w pok. nr 106, tel.(075) 7312107 wew.22. Zastrzega się unieważnienie przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości na okres 30 dni w: Urzędzie Gminy
w Osiecznicy, sołectwie Osieczów, stronie internetowej Urzędu Gminy Osiecznica (BIP).

Pogoda

Interaktywna Mapa

Syngeos

     Pomiar smogu i zanieczyszczeń...

    System Informacji Przestrzennej

    Elektroniczny odpis

Pływalnia

Gmina Osiecznica Logo

Drogi Użytkowniku, w ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies.