25.05.2021

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Osiecznica o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenn

PP.6721.3.16.2018                                                                   Osiecznica, dnia 25 maja 2021 r.                                          

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Osiecznica

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

            Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.  U.  z  2021  r. poz. 741. ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Osiecznica nr XLVI/259/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica dla obszaru nr 3 w granicach ewidencyjnych obrębów: Poświętne, Bronowiec, Parowa i Ołobok zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 2 czerwca 2021 r. do 22 czerwca 2021 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Osiecznicy, ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osiecznica.

            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 czerwca 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Osiecznicy, o godz. 10.00.

            Osoby zainteresowane udziałem w dyskusji publicznej za pośrednictwem platformy ZOOM muszą się zgłosić poprzez pocztę elektroniczną na adres: anna.warezak@osiecznica.pl, z podaniem imienia i nazwiska, w terminie do 7 czerwca 2021 r.  do godziny 12:00. Informacje dotyczące dyskusji oraz instrukcja zostaną przesłane w mailu zwrotnym.

            Jednocześnie informuję, że w terminie przewidzianym powyżej na wyłożenie ww. projektu planu istnieje możliwość składania uwag i wniosków na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.  U.  z  2021  r. poz. 247 ze zm.).

            Zgodnie z art. 18 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

          Uwagi i wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Osiecznica na adres Urzędu Gminy w Osiecznicy, ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 lipca 2021 r.

            Organem rozpatrującym uwagi i wnioski jest Wójt Gminy Osiecznica.

Link: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Osiecznica o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru nr 3 w granicach ewid. Poświętne, Bronowiec, Parowa i Ołobok...

Wójt Gminy Osiecznica

Waldemar Nalazek

Anna Warężak

Inspektor ds. PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Urząd Gminy w Osiecznicy

  1. Lubańska 43

59-724 Osiecznica

Tel.  75 731 21 07 w. 32

 

Pogoda

Interaktywna Mapa

Syngeos

     Pomiar smogu i zanieczyszczeń...

    System Informacji Przestrzennej

    Elektroniczny odpis

Pływalnia

Gmina Osiecznica Logo

Drogi Użytkowniku, w ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies.