10.05.2017

Wójt Gminy Osiecznica ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Kliczków

                                       Osiecznica, dnia 9 maja 2017

OGŁOSZENIE          

        Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r.,  poz. 2147 ze zm. ) i § 3 ust.1, § 6 ust. 1, §  13  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U.z 2014 r.,poz.1490)

                                              WÓJT   GMINY  OSIECZNICA

                          OGŁASZA  I   PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na  sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej we wsi Kliczków :  

   Nr działki      pow. w m2       Cena wywoławcza        wadium
                                    

    36/86            1817m2          62.296,00 zł              6.230,00 zł             

Przetarg odbędzie się dnia  21 czerwca  2017 r. o godz. 13,00  w Urzędzie Gminy w Osiecznicy przy ul. Lubańskiej 43 w pok. nr 14. Wadium do przetargu należy wpłacić na konto Urzędu Gminy
w Osiecznicy Nr  47 1020 2137 0000 9202 0108 8178   PKO  BP O/Bolesławiec w terminie do dnia 

16 czerwca  2017r. (data wpływu środków na rachunek sprzedawcy)

Nieruchomość wolna od wszelkich obciążeń cywilno-prawnych.

Do wylicytowanej ceny będzie doliczany podatek VAT należny na dzień sprzedaży.   

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy działka przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe o przewadze zabudowy  jednorodzinnej. Nieruchomość położona jest   przy drodze utwardzonej asfaltowej w strefie uzbrojenia w sieć wodną i kanalizacyjną i energetyczną. Kształt działki nieregularny, teren nierówny, z zagłębieniem (rowem) usytuowanym we wschodniej części działki. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  oraz tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową. W niewielkiej odległości od strony zachodniej tereny rekreacyjne i dolina rzeki Kwisy.    Na  działce występuje drzewostan i zakrzaczenia. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr JG1B/00014768/2. Nieruchomość sprzedawana jest  wg. danych z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Bolesławcu.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zasięgnąć informacji w Rejonie Energetycznym w Bolesławcu   dotyczących  możliwości zasilania w energię elektryczną  sposobu naliczenia opłaty przyłączeniowej dla w/w nieruchomości, odnośnie przyłącza wodnego i kanalizacyjnego w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy przy ul. Lubańskiej 29B, tel. ( 075) 7312 135 .       

W dowodzie wpłaty wadium należy zaznaczyć, przedmiot przetargu.

W przetargu można brać udział tylko na nieruchomość na którą zostało wpłacone wadium.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia,
a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy kupna-sprzedaży wadium przepada na rzecz sprzedającego .

W przypadku niewygrania przetargu wadium zwraca się w terminie trzech dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Przetarg  jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował cenę wyższą od ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem  w górę do pełnych dziesiątek złotych .     

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności.           Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Osiecznicy w pok. nr 6 tel.(075) 7312107  wew.22 .

Zastrzega się unieważnienie przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości  na  okres 30 dni w:

- Urzędzie Gminy w Osiecznicy

- Sołectwach Gminy  

- Gazecie Wrocławskiej (wyciąg  z ogłoszenia) 

- stronie internetowej  i w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Osiecznicy

Wójt Gminy

Waldemar Nalazek

Pogoda

Interaktywna Mapa

Pływalnia

Gmina Osiecznica Logo

Drogi Użytkowniku, w ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies.