10.05.2017

Wójt Gminy Osiecznica ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Przejęsław

                       Osiecznica, dnia 9 maja 2017r.                                               

                                                                OGŁOSZENIE          

        Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
 ( Dz.U. z 2016 r. , poz. 2147 ze zm.  ) i § 3 ust.1, § 6 ust. 1, §  13  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U.z 2014 r., poz. 1490)

                                              WÓJT   GMINY  OSIECZNICA

                          OGŁASZA  I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na  sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych położonych we wsi Przejęsław  

   Nr działki       pow. w m2      Cena wywoławcza            wadium

  1.   227/2         1241              24.100,00 zł                2.410,00 zł                                      
  2.   231/2          991               19.300,00 zł                1.930,00  zł      

Nieruchomości wolne od wszelkich obciążeń cywilno-prawnych.

Do wylicytowanej ceny będzie doliczany podatek VAT w wysokości  należnej w dniu przetargu.   

W planie zagospodarowania przestrzennego gminy działki przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe  jednorodzinne.

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 
 Nr JG1B/00014764/4.

Działki położone przy drodze utwardzonej asfaltowej  w strefie uzbrojenia w sieć elektryczną, wodną
i kanalizacyjną. Na działce nr 272/2 znajduje się stanowisko archeologiczne.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zasięgnąć informacji w Rejonie Energetycznym w Bolesławcu przy ul. Matejki nr 25 tel. 732-32-36  dotyczących  możliwości zasilania w energię elektryczną,  sposobu naliczenia opłaty przyłączeniowej dla w/w nieruchomości, odnośnie przyłącza wodnego i kanalizacyjnego w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy przy ul. Lubańskiej 29B
tel. ( 075) 7312 135 .  Nieruchomości sprzedawane są wg. danych z ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Bolesławcu.  

Przetarg odbędzie się dnia  22 czerwca 2017 r. o godz. 13,00  w Urzędzie Gminy w Osiecznicy przy ul. Lubańskiej 43 w pok. nr 14. Wadium do przetargu należy wpłacić na konto Urzędu Gminy
w Osiecznicy Nr  47 1020 2137 0000 9202 0108 8178  PKO BP O/Bolesławiec w terminie  do dnia 16 czerwca 2017r.

W dowodzie wpłaty wadium należy zaznaczyć, której nieruchomości dotyczy wpłata wadium.

W przetargu można brać udział tylko na nieruchomość na którą zostało wpłacone wadium.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia,
a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy kupna-sprzedaży wadium przepada na rzecz sprzedającego .

W przypadku niewygrania przetargu wadium zwraca się w terminie trzech dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Przetarg   jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował cenę wyższą od ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem  w górę do pełnych dziesiątek złotych.     

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności.

           Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Osiecznicy w pok. nr 6 tel.(075) 73 12 107 wew.22.

Zastrzega się unieważnienie przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości  na  okres 30 dni w:

- Urzędzie Gminy w Osiecznicy  na tablicy ogłoszeń i  na stronie internetowej urzędu ( BIP ) 

- Sołectwie Przejęsław.   

                                                                       Wójt Gminy

                                                                  Waldemar Nalazek

Pogoda

Interaktywna Mapa

Pływalnia

Gmina Osiecznica Logo

Drogi Użytkowniku, w ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies.