03.10.2017

Gmina Osiecznica przystąpi do Programu priorytetowego Ograniczenia Niskiej Emisji na Obszarze Województwa Dolnośląskiego

Ogłoszenie

Gmina Osiecznica przystąpi do Programu priorytetowego Ograniczenia Niskiej Emisji na Obszarze Województwa Dolnośląskiego.

 

W związku z rosnącym zainteresowaniem mieszkańców dotyczącym wsparcia finansowego przedsięwzięć polegających na likwidacji kotłów starej generacji oraz na zakupie i montażu przyjaznego środowisku źródła ciepła w bieżącym roku Gmina Osiecznica zamierza przystąpić do Programu Priorytetowego Ograniczenie Niskiej Emisji na Obszarze Województwa Dolnośląskiego i ubiegać się o środki finansowe w formie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Otrzymane środki przekazywane będą beneficjentom końcowym, tj. osobom fizycznym, w tym osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą w lokalu mieszkalnym, oraz wspólnotom mieszkaniowym, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni.


Celem programu jest Poprawa jakości powietrza na terenie Dolnego Śląska poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z procesu energetycznego spalania, głównie pyłów PM2,5 i PM10 na rzecz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii cieplnej.


Osoby, które zgłoszą się do Programu zostaną objęte wsparciem finansowym do 50 % wartości kosztów kwalifikowanych zadania (z czego 50 % kwoty wsparcia po 2 – letnim okresie trwałości projektu będzie umorzone, natomiast dalsze 50 % będzie wymagało spłaty w ciągu 2 lat od zakończenia inwestycji), wypłacanym po jego realizacji i przedstawieniu wszystkich wymaganych dokumentów i protokołów, przy czym górne limity kosztów wynoszą:
- dla domu jednorodzinnego - 20.000,00 zł, (górna granica dofinansowania 10.000,00 zł.)
- dla mieszkania w bloku wielorodzinnym - 14.000,00 zł, (górna granica dofinansowania wynosi 7.000,00 zł.
- w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny limit kosztów kwalifikowanych dla takiej instalacji określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych mieszkań - jako iloczyn tej liczby i kwoty - 8.000,00 zł. (górna granica dofinansowania wynosi 4.000,00 zł.)


Warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła w nieruchomości objętej zgłoszeniem, zasilanych paliwami stałymi lub biomasą (w tym kominków), za wyjątkiem:
• korzystania z pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym,
• pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne,
• pieców objętych ochroną konserwatorską,
pod warunkiem trwałego ich odłączenia od przewodu kominowego.


Dofinansowanie obejmie wyłącznie przedsięwzięcia związane z ograniczeniem niskiej emisji, zlokalizowane na terenie Gminy Osiecznica, w szczególności:
- wymianę lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą (np.: paleniska i kotłownie indywidualne, kotłownie dla budynków wielorodzinnych – dotyczy wspólnot mieszkaniowych) na nowoczesne źródło ciepła:
• kotły gazowe,
• kotły na lekki olej opałowy,
• piece zasilane prądem elektrycznym,
• kotły na biomasę charakteryzujące się parametrami co najmniej jak dla kotłów 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012);
- likwidację lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii takich jak:
• kolektory słoneczne,
• pompy ciepła,
• panele fotowoltaiczne,
• przydomowe elektrownie wiatrowe.


Dofinansowaniem będą mogły zostać objęte następujące elementy:
• koszt przygotowania dokumentacji technicznej, w tym geologicznej, koniecznej do realizacji
zadania,
• koszt demontażu starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym lub biomasą (wyłącznie
w przypadku likwidacji wszystkich źródeł w nieruchomości objętej zgłoszeniem),
• koszt zakupu i montażu nowego źródła ciepła,
• koszt zakupu i montażu węzła cieplnego wraz z przyłączem, niezbędną aparaturą kontrolnopomiarową i elektryczną,
• koszt przyłączy gazowych i energetycznych,
• koszt zakupu i montażu nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni, zbiornikiem na paliwo oraz systemem odprowadzania spalin - w przypadku kotłowni zasilających w ciepło budynki wielorodzinne,
• koszt zakupu i montażu źródła energii z OZE (fotowoltaika oraz energia wiatrowa),
• koszt zakupu i montażu wewnętrznej instalacji: gazowej (za licznikiem), elektrycznej (za licznikiem), c.o. oraz c.w.u. - tylko w przypadku likwidacji starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym (dotyczy likwidacji wszystkich źródeł w nieruchomości objętej zgłoszeniem),
• zbiornik na ciepłą wodę użytkową,
• koszt zakupu i montażu wkładów kominowych,
• koszt wykonania odwiertów w przypadku gruntowych pomp ciepła,
• podatek od towarów i usług VAT jeżeli Beneficjent końcowy nie ma prawnej możliwości jego odliczenia (wymagane oświadczenie).


W  miejscowościach gminy Osiecznica (oprócz Świętoszowa), ze względu na brak sieci gazowej, nie będzie możliwości objęcia wsparciem finansowym kotłów gazowych podłączonych do sieci gazowej.


Warunkiem przystąpienia Gminy do Programu będzie zebranie od Mieszkańców  wniosków - deklaracji przystąpienia do Programu.

 Deklaracje przyjmowane będą w terminie od 08.08.2017r  do  06.10.2017 w pok. nr 18 (sekretariat)  Urzędzie Gminy w Osiecznicy.

 Więcej informacji i deklaracja do pobrania:  http://www.osiecznica.bip.net.pl/?a=6789

Pogoda

Interaktywna Mapa

Pływalnia

Gmina Osiecznica Logo

Drogi Użytkowniku, w ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies.