Szkoły przyszłości

Szkoły przyszłości – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Osiecznica

Gmina Osiecznica we wrześniu 2017 roku rozpoczęła realizację projekt pn. „Szkoły przyszłości – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Osiecznica”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 10 Edukacja, Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej
i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu
do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne.

Projekt skierowany jest do uczniów/uczennic klas IV - VIII oraz nauczycieli/ nauczycielek z 3 szkół z obszaru Gminy Osiecznica, tj. Szkoły Podstawowej
w Osiecznicy, Szkoły Podstawowej w Świętoszowie oraz Szkoły Podstawowej
w Parowej.

Główny problem, na który odpowiada projekt to niewystarczające kompetencje kluczowe u uczniów, niezbędne do sprawnego funkcjonowania na rynku pracy. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia poprzez wzrost poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie nauki języków obcych, nauk matematyczno–przyrodniczych i TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) oraz postawy kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej u uczniów, podniesienia kwalifikacji nauczycieli w zakresie kreowania u uczniów kompetencji kluczowych oraz wyposażenia szkół w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych i doposażenia pracowni przyrodniczych.

Okres realizacji projektu:   wrzesień 2017 – czerwiec 2019

 

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań:

 1. Cykl zajęć dodatkowych dla uczniów/uczennic, w tym:
 • nauka programowania,
 • przedsiębiorczość,
 • koło młodych naukowców - eksperymenty,
 • klub informatyka,
 • język angielski,
 • akademia filmowca,
 • koło teatralne,
 • eksperymenty naukowe,
 • zajęcia plastyczne,
 • kreatywny warsztat budowy lego,
 • zajęcia taneczne,
 • klub majsterkowicza,
 • klub gier planszowych,
 • kółko detektywów – zagadki logiczne.
 1. Szkolenia dla nauczycieli/nauczycielek, w tym:
 • Akademia kompetencji nauczyciela
 • Metoda eksperymentu w obszarze przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
 • Program cyfrowy nauczyciel
 • Nauczanie metodą projektu
 1. Zajęcia terenowe dla uczniów – organizacja 4 wycieczek międzyszkolnych.
 2. Zakup sprzętu TIK i doposażenie pracowni szkolnych.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Pliki do pobrania:

Plakat...
Ulotka rekrutacyjna - Szkoła Podstawowa w Osiecznicy...
Ulotka rekrutacyjna - Szkoła Podstawowa w Parowej...
Ulotka rekrutacyjna - Szkoła Podstawowa w Świętoszowie...
Ulotka rekrutacyjna - Szkolenia dla nauczycieli...

Rekrutacja:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie...
Oświadczenie uczestnika Projektu...
Załącznik nr 1 - Wykaz zajęć dodatkowych dla uczniów...
Załącznik nr 2 - Wykaz szkoleń dla nauczycieli...
Załącznik nr 3a - Formularz zgłoszeniowy dla ucznia (Szkoła Podstawowa w Osiecznicy)...
Załącznik nr 3b - Formularz zgłoszeniowy dla ucznia (Szkoła Podstawowa w Parowej)...
Załącznik nr 3c - Formularz zgłoszeniowy dla ucznia (Szkoła Podstawowa w Świętoszowie)...
Załącznik nr 3d - Formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela...
Załącznik nr 4a - Deklaracja uczestnictwa dla ucznia...
Załącznik nr 4b - Deklaracja uczestnictwa dla nauczyciela...
Załącznik nr 5a - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla ucznia...
Załącznik nr 5b - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla nauczyciela...

Harmonogram zajęć dodatkowych:

Harmonogram zajęć dodatkowych dla uczniów w szkole podstawowej w Świętoszowie...
Harmonogram zajęć dodatkowych dla uczniów w szkole podstawowej w Osiecznicy...
Harmonogram zajęć dodatkowych dla uczniów w szkole podstawowej w Parowej...
Harmonogram LEGO...
Harmonogram zajęć dodatkowych dla uczniów w szkole podstawowej w Osiecznicy - aktualizacja...

Harmonogram szkoleń dla nauczycieli:

Harmonogram szkoleń dla nauczycieli...
Akademia Kompetencji Nauczyciela...
Metoda eksperymentu w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych...
Nauczanie Metody Projektu...
Program Cyfrowy Nauczyciel...

Pogoda

Interaktywna Mapa

Pływalnia

Gmina Osiecznica Logo

Drogi Użytkowniku, w ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies.