Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiecznica.Lp Nazwa aktu i data jego podjęcia Nazwa organu wydającego akt Tytuł planu Dziennik urzędowy publikujący akt Powierzchnia terenu objętego planem UWAGI Uchwała inicjalna
1. Uchwała nr XXXV/210/1998 z dnia 30 marca 1998 roku

Załącznik graficzny...

Rada Gminy Osiecznica Zmiana w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiecznica Dz. U. Woj. Jeleniogórskiego z dnia 16 czerwca 1998 r. Nr 27, poz. 43 40 ha Kopalnia Piasków Szklarskich Uchwała nr XXIII/153/1997 Rady Gminy Osiecznica z dnia 21 stycznia 1997 roku
2.


3.
Uchwała nr XII/61/2003 z dnia 21 października 2003 r.

Uchwała nr XIII/73/2003 z dnia 1 grudnia 2003

Załączniki graficzne:

Obszar 1 - Osiecznica
Obszar 2 - Osiecznica Kliczków
Obszar 3 - Osieczów Tomisław
Obszar 4 - Przejęsław
Obszar 5 - Ławszowa
Obszar 6 - Parowa Bronowiec
Obszar 7 - Poświętne
Obszar 8 - Ołobok
Rada Gminy Osiecznica Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica

Zmiana do uchwały nr XII/61/2003 z dnia 21 października 2003
Dz. U. Woj. Dolnośląskiego z dnia 9 grudnia 2003 r. Nr 226, poz. 3265, 3266 30 316 ha Plan obejmuje teren gminy Osiecznica za wyjątkiem obrębu Świętoszowa Uchwała Nr XXIX/172/2001 Rady Gminy Osiecznica z dnia 27 września 2001 r. o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica
4. Uchwała nr XVI/66/2007 z dnia 29 października 2007 r... Rada Gminy Osiecznica Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiecznica... Dz. U. Woj. Dolnośląskiego z dnia 01.02.2008 r. Nr 22. poz.378 124 ha Prostowanie błędów w uchwale poz. Nr 4. i 5 Uchwała Nr XXXIX/213/2006 Rady Gminy Osiecznica z dnia 10 lutego 2006 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica...

Uchwała Nr XLIII/243/2006 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30.06.2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/213/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica...

Uchwała Nr VII/37/07 Rady Gminy Osiecznica z dnia 2 marca 2007 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXXIX/213/2006 Rady Gminy Osiecznica z dnia 10 lutego 2006 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica zmienionej Uchwałą Nr XLIII/243/2006 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30.06.2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/213/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica...

Uchwała nr XXVII/119/2008 Rady Gminy Osiecznica z dnia 11 września 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania...

5. Uchwała nr VII/19/2011 z dnia 28 lutego 2011 r... Rada Gminy Osiecznica Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiecznica Dz. U. Woj. Dolnośląskiego Nr 82, poz. 1267 z dnia 15.04.2011 r. 24 ha Plan obejmuje część obszaru miejscowości: Kliczków, Osiecznica, Tomisław, Osieczów, Przejęsław, Ławszowa, Parowa Uchwała nr XXXV/164/2009 Rady Gminy Osiecznica z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica...
6. Uchwała nr XXVII/143/2012 z dnia 25 września 2012 r... Rada Gminy Osiecznica Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiecznica Dz. U. Woj. Dolnośląskiego poz.523 z dnia 25.01.2013 r. 16,70 ha Plan obejmuje część obszaru miejscowości Tomisław, Ławszowa, Osieczów, Kliczków, Osiecznica Uchwała nr XV/72/2011 Rady Gminy Osiecznica z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica...
7. Uchwała nr XLVIII/246/2014 z dnia 25 lutego 2014 r... Rada Gminy Osiecznica Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiecznica dla części obszaru miejscowości Przejęsław Dz. U. Woj. Dolnośląskiego poz.1239 z dnia 10.03.2014 r. 11,31 ha Plan obejmuje część obszaru miejscowości Przejęsław Uchwała Nr XXXVII/199/2013 Rady Gminy Osiecznica z 10 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica dla części obszaru miejscowości Przejęsław...
8. Uchwała nr XLVIII/247/2014 z dnia 25 lutego 2014 r... Rada Gminy Osiecznica Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiecznica dla części obszaru miejscowości Osieczów Dz. U. Woj. Dolnośląskiego poz.1240 z dnia 10.03.2014 r. 34,26 ha Plan obejmuje część obszaru miejscowości Osieczów Uchwała Nr XXXVII/200/2013 Rady Gminy Osiecznica z 10 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica dla części obszaru miejscowości Osieczów...
9. Uchwała nr LII/275/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r... Rada Gminy Osiecznica Uchwała nr LII/275/2014 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica dla części obszarów miejscowości Osiecznica, Przejęsław, Parowa, Poświętne, Świętoszów Dz. U. Woj. Dolnośląskiego poz.3175 z dnia 11.07.2014. 50,20 ha Plan obejmuje tereny obiektów przemysłowych i urządzeń fotowoltaicznych Uchwała Nr XLIII/227/2013 Rady Gminy Osiecznica z 29 października 2013 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica dla części obszarów miejscowości Osiecznica, Przejęsław, Parowa, Poświętne, Świętoszów...
10. Uchwała nr LIV/282/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 r... Rada Gminy Osiecznica Uchwała nr LIV/282/2014 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica Dz. U. Woj. Dolnośląskiego poz.3684 z dnia 04.09.2014. ... Plan obejmuje część obszaru miejscowości Kliczków - droga wokół Zamku. Uchwała nr XV/71/2011 Rady Gminy Osiecznica z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica...

11. Uchwała nr VI/26/2015 z dnia 31.03.2015 r. ... Rada Gminy Osiecznica Uchwała Nr VI/26/2015 Rady Gminy Osiecznica z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica dla udokumentowanego złoża piasków szklarskich złoża „Parowa 1 – Pole II, IV” Dz. U. Woj. Dolnośląskiego poz.1663 z dnia 09.04.2015 r. 285 ha Kopalnia Piasków Szklarskich (złoża „Parowa 1 – Pole II, IV”) Uchwała Nr XXXVII/204/2013 Rady Gminy Osiecznica z 10 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica...

12. Uchwała nr XVI/97/2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica dla udokumentowanego złoża piasków szklarskich Osiecznica II... Rada Gminy Osiecznica UCHWAŁA Nr XVI/97/2019 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica dla udokumentowanego złoża piasków szklarskich Osiecznica II. Dz. U. Woj. Dolnośląskiego poz.700 z dnia 30 grudnia 2019r. https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/700/ 12,7 ha Plan obejmuje część terenu złoża piasków Osiecznica II, dla której uzyskano wyłączenie z produkcji leśnej. Uchwała nr XXXVII/192/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica dla udokumentowanego złoża piasków szklarskich Osiecznica II...

13. Uchwała nr XX/118/2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica dla obszaru nr 5 w granicy ewidencyjnej obrębu Świętoszów... Rada Gminy Osiecznica UCHWAŁA NR XX/118/2020 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica dla obszaru nr 5 w granicy ewidencyjnej obrębu Świętoszów. Dz. U. Woj. Dolnośląskiego poz.3643 z dnia 09 czerwca 2020 r. https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/3643/ 13408,25 ha Plan obejmuje w całości obszar obrębu Świętoszów Uchwała nr XLVI/261/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica dla obszaru nr 5 w granicy ewidencyjnej obrębu Świętoszów...